Условия регистрации

ПРАВИЛА ВСТУПУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ ПРЯМИХ ПРОДАЖІВ В КОМПАНІЇ «FARMASI»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Дані Правила реєстрації в мережі прямих продажів в компанії «FARMASI» (далі за текстом – Правила) регулюють порядок вступу в мережу прямих продажів в компанії «FARMASI», порядок виходу з мережі, позбавлення та передачу членства в мережі третім особам.

У цих Правилах, поняття і терміни вживаються в такому значенні:

А) Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА»;

Б) Мережа – мережа прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА»;

В) Консультант FARMASI – фізична або юридична особа, якій було задоволено заявку на вступ в мережу прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСІ-УКРАЇНА», і яка здійснює закупівлі відповідно до комерційних умов Компанії;

Г) Наставник - Консультант FARMASI, який здійснює керівництво групою інших Консультантів FARMASI і може отримувати винагороду відповідно до маркетингового плану.

Д) Уповноважений орган Компанії – структурний підрозділ компанії FARMASI, у повноваження якого входить вирішення спорів та розгляд заяв відповідно до даних Правил.

Особи, що приймають участь в Мережі стають Консультантами FARMASI з моменту початку членства в Мережі. Особа, яка не має статусу Консультанта FARMASI та не зареєстрована на сайті не може отримувати статуси, здійснювати закупівлі чи виступати від імені Мережі.

Консультант FARMASI вважається ознайомленим та таким, що безумовно погоджується з даними Правилами з моменту початку членства в Мережі. Комерційні умови для Консультантів FARMASI визначаються маркетинговим планом, або іншим внутрішнім документом, затвердженим керівним органом FARMASI належним чином. Компанія має право в будь-який час за власною ініціативою змінювати маркетинговий план без попередження про це третіх осіб.

2. УМОВИ ВСТУПУ В МЕРЕЖУ.

Будь-яка фізична особа, що досягла 18 років, може стати членом Мережі та Консультантом FARMASI.

Юридичні особи, що створені та діють відповідно до законодавства, можуть були членами Мережі та Консультантами FARMASI відповідно до даних Правил.

Компанія залишає за собою право відмовити в заявці фізичної або юридичної особи щодо вступу в Мережу з власної ініціативи.

Для вступу до Мережі та отримання статуту Консультанта FARMASI, особа подає заповнену заявку, шляхом заповнення відповідних форм на сайті Компанії, або реєструється за допомогою реферального посилання, наданого Наставником Компанії. Компанія розглядає належним чином подану особою заявку особи протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту подання, який фіксується сайтом автоматично. Якщо Компанія вважатиме це за потрібне, вона має право витребувати від особи, що бажає стати членом Мережі наступні документи:

Для фізичних осіб: копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія довідки про відсутність судимості.

Для юридичних осіб: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія свідоцтва платника податку на додану вартість, копія довідки про відсутність судимості особи, яка займає керівну посаду в юридичній особі.

Вказані в даному пункті документи мають бути надані особою протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення від Компанії щодо надання документів. Строк розгляду Компанією заявки призупиняється на час, протягом якого особа подає вказані документи. У випадку ненадання особою документів, що витребовуються Компанією, заявка вважається відкликаною за ініціативою особи та не підлягає розгляду.

Після розгляду заявки та поданих особою документів, уповноважений орган Компанії приймає рішення щодо вступу особи в Мережу та надання йому статуту Консультанта FARMASI, або у відмові у вступі.

В рішенні щодо вступу особи в Мережу та надання йому статуту Консультанта FARMASI, особа включається в Групу Консультантів під керівництвом обраного Наставника.

Консультант FARMASI має право подати заяву до уповноваженого органу Компанії щодо зміни Наставника лише з причин технічної помилки при реєстрації. Компанія має право відмовити Консультанту FARMASI у зміні Наставника якщо факт технічної помилки не підтверджено без обґрунтування обставин такої відмови.

Члени одної родини першої та другої ступенів спорідненості (мати, батько, чоловік, жінка, діти, онуки, бабки та діди відносно один одного) не можуть бути членами різних груп, окрім як на підставі дозволу Компанії, проте, вони можуть бути Наставником та Консультантом FARMASI відносно один одного.

Консультант FARMASI, який має статус Наставника не має права за власною ініціативою входити в групу іншого Наставника. Проте, у випадку письмового дозволу від Компанії, Наставник має право увійти в групу іншого Наставника зі збереженням своєї групи Консультантів.

3. ПРИЗУПИНЕННЯ, ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ.

Компанія залишає за собою право призупинити (заморозити) членство Консультанта FARMASI в Мережі з будь-якої причини, без попередження. Призупинення відбувається шляхом прийняття відповідного рішення уповноваженим органом Компанії. Членство FARMASI може бути закінчене шляхом добровільного виходу з Мережі, передачі статусу Консультанта FARMASI або позбавлення такого статусу.

Консультант має право відмовитись від статусу члена Мережі в будь-який час шляхом направлення письмової заяви до уповноваженого органу Компанії або заяви на електронної пошти info@farmasi.ua.

З моменту задоволення заяви Консультанта FARMASI уповноваженим органом Компанії, він втрачає статус члена Мережі. Якщо протягом 6 (шість) календарних місяців, особа, яка добровільно вийшла з Мережі, подасть заяву на поновлення статусу Консультанта FARMASI, Компанія може поновити таку особу в тій самій групі Консультантів з аналогічним статусом, який був до виходу такої особи. Якщо заява про поновлення статусу Консультанта FARMASI буде подана після спливу 6-місячного строку, особа буде мати статус нового Консультанта.

У випадку наявності заборгованості перед Компанією, особа поновлюється в статусі Консультанта FARMASI лише після погашення заборгованості особою.

Статус Консультанта FARMASI може бути успадкований спадкоємцями, у випадку смерті Консультанта FARMASI. Особи, які є спадкоємцями Консультанта FARMASI можуть подати заяву про спадкування статусу померлого Консультанта FARMASI протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати смерті такого Консультанта.

Особи, які бажають успадкувати статус Консультанта FARMASI мають відповідати вимогам, які ставилися внутрішніми положеннями та правилами до померлого Консультанта FARMASI.

Питання успадкування статусу Консультанта FARMASI вирішує уповноважений орган Компанії, який виносить рішення про успадкування статусу Консультанта FARMASI чи відмову у спадкуванні.

Консультант FARMASI, який за станом здоров’я не може здійснювати діяльність в Мережі має право передати свій статус члену сім’ї першої ступені спорідності, яка визначається відповідно до законодавства України. Для передачі свого статусу, Консультант FARMASI подає письмову заяву уповноваженому органу Компанії. Уповноважений орган має винести рішення про передачу статусу Консультанта чи відмову в такій передачі протягом одного місяця з дати подання заяви.

Консультант FARMASI може бути позбавлений свого статусу примусово на підставі рішення уповноваженого органу Компанії в наступних випадках:

Консультанта FARMASI було притягнуто до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів, таких як крадіжка, шахрайство, зловживання довірою, надання неправомірної вигоди, розтрата, підробку документів тощо;

Консультанта FARMASI було порушено умови чи правила, що діють в Компанії, у тому числі – правил поведінки та спілкування;

Консультант FARMASI не здійснював замовлення протягом 6 (шести) календарних місяців з дати останнього замовлення.

У випадку прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про припинення співробітництва.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

1. Компанія може збирати, зберігати та опрацьовувати будь-які персональні дані щодо Консультантів FARMASI, які надаються останнім під час вступу в Мережу та здійснення діяльності. Персональними даними, які збираються на момент реєстрації особи в Мережі є:

- Прізвище, ім’я, по-батькові заявника, дата та місце народження, місце реєстрації, сімейний стан;

- Індивідуальний номер платника податків (ІПН);

- паспортні дані, адреса реєстрації та проживання;

- Зображення заявника (особиста фотографія);

- номер мобільного телефону, адреси електронної пошти.

Надаючи дані персональні дані для опрацювання Компанії, особа дає безумовну згоду на збирання, зберігання, опрацювання та передачу таких персональних даних.

2. Компанія має право надсилати на надані контакти Консультантів (телефонний номер, адреси електронної пошти тощо) повідомлення, що стосуються комерційних питань, такі як SMS, електронні листи, дзвінки. Консультанти надають згоду на надсилання таких повідомлень з моменту вступу в Мережу.

3. Компанія має право розміщати на власному офіційному сайті, рекламних матеріалах, сторінках в соціальних мережах фото-, аудіо- та/або відеоматеріали, на яких зображений Консультант. Консультанти надають згоду на використання власного зображення з моменту вступу в Мережу.

4. Консультанти FARMASI мають право надіслати Компанії запит щодо власних персональних даних. Консультант FARMASI має право вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав . Запити суб'єкта персональних даних можуть оформлятися письмово, електронною поштою на адресу info@farmasi.ua.

5. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Дані Правила вступають в силу з моменту їх прийняття. Компанія має право вносити зміни до даних Правил в будь-який час без окремого погодження з третіми особами. Нова редакція Правил публікується та доноситься до широкого загалу та Консультантів FARMASI на офіційному сайті Компанії. Консультант FARMASI зобов’язаний самостійно слідкувати за змінами Правил, і вважається таким, що погоджується з новою редакцією Правил з моменту опублікування нової редакції на офіційному сайті Компанії.

Ці Правил регулюються законодавством України. Особа, яка має намір стати членом Мережі погоджується та підтверджує, що будь-який спір (позов), який може виникнути у зв’язку з даними Правилами розглядатиметься судами України. У разі, якщо будь-яке із положень цих Правил буде визнано незаконним, недійсним чи таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на законність та дійсність інших положень.